viết thuê nghiên cứu khoa học

viết thuê nghiên cứu khoa học

viết thuê nghiên cứu khoa học

1. NCKH là quá trình nhận thức hướng vào việc khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan nhằm phát triển nhận thức khoa học về thế giới. Đó là hoạt động trí tuệ nhằm cải tạo hiện thực.

viết thuê nghiên cứu khoa học
viết thuê nghiên cứu khoa học

2. Cấu trúc của đề tài khoa học gồm 03 phần:

– Phần mở đầu: Bao gồm

                        i.   Tính cấp thiết – Lý do chọn đề tài.

* Học viên cần lý giải rõ đề tài nghiên cứu của mình nhằm giải quyết vấn đề gì? (vấn đề nghiên cứu). Đề tài có thể giải quyết được 01 vấn đề hoặc cũng có thể nhiều hơn.

* Trình bày lý do tại sao chọn đề tài nghiên cứu này?

* Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu đề tài này.

                        ii.     Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát (mục đích nghiên cứu): Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì?

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Xác định các mục tiêu cụ thể đề tài cần đạt được để nêu bật mục đích tổng quát.

                      iii.     Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

* Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào?

* Phạm vi nghiên cứu (Ở đâu? Thời gian nào?)

                      iv.     Phương pháp nghiên cứu:

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu và việc vận dụng các phương pháp này vào đề tài nghiên cứu:

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết.

Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết.

Phương pháp mô hình hóa.

Phương pháp giả thuyết.

Phương pháp lịch sử.

Phương pháp quan sát khoa học.

Phương pháp điều tra.

Phương pháp phân tích và tổng kết thực nghiệm.

Phương pháp chuyên gia.

* Trình bày phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Qua báo cáo, phỏng vấn sâu, điều tra, phương pháp thống kê, phần mềm SPSS…

                      v.     Cấu trúc nội dung đề tài nghiên cứu (Có thể không cần)

– Phần nội dung (viết thuê nghiên cứu khoa học)

:

                      i.     Cơ sở lý luận.

                      ii.    Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

                      iii.     Kết quả nghiên cứu.

                      iv.     Kiến nghị, đề xuất

– Phần kết luận (viết thuê nghiên cứu khoa học)

:

* Những đóng góp của đề tài.

* Những vấn đề đã được giải quyết.

* Những vấn đề chưa được giải quyết. Vì sao? Hướng phát triển của đề tài…

– Tài liệu tham khảo và phụ lục (viết thuê nghiên cứu khoa học)

.

viết thuê nghiên cứu khoa học
viết thuê nghiên cứu khoa học
 3. Các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học

– Xác định vấn đề nghiên cứu. (lựa chọn tên đề tài)

– Lập kế hoạch thực hiện.

TT

Nội dung nghiên cứu

Thời gian

Bắt đầu

Thời gian

Kết thúc

Kết quả nghiên cứu dự định đạt được

1

Chương 1

2

Chương 2

3

Chương 3
….

– Đặt vấn đề, xây dựng giả thuyết. (không nhất thiết đề tài nào cũng có phần này)

– Thu thập số liệu, tài liệu, xử lí thông tin.

– Viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

Sự khác biệt giữa một SKKN với một Đề tài NCKH (viết thuê nghiên cứu khoa học)

Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) là viết lại một cách rõ ràng, hệ thống những kinh nghiệm của bản thân đối với công việc mình đảm trách đã mang lại hiệu quả thiết thực, mà nếu người khác không có kinh nghiệm thì không thể đạt được kết quả, hiệu quả công việc như mong muốn. Cho nên, khi viết SKKN, người viết cần nêu, giải quyết từng vấn đề bằng phương pháp, biện pháp thực hiện cụ thể, biết cách đối chiếu so sánh thông qua các số liệu để nêu bật tác dụng của cách làm do kinh nghiệm của bản thân người thực hiện đem lại. Sau khi đã đặt vấn đề, giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, người viết phải biết kết luận vấn đề để từ đó nêu kiến nghị, đề xuất ý kiến… nhằm thỏa mãn những ý tưởng, cách tiếp cận, phát triển và kết luận của SKKN. Tuy nhiên, đối với SKKN, không nhất thiết phải có một số mục như: Lịch sử vấn đề, cơ sở khoa học (cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn) hay tài liệu tham khảo và phụ lục.

Khác với viết SKKN, làm NCKH là thực hiện một đề tài không còn đơn thuần mang tính chủ quan, cá nhân nữa, mặc dù có thể chỉ một người thực hiện. Vì vậy, đã gọi là đề tài NCKH, ngoài những tiêu chí mang tính nội dung và hình thức, bao giờ cũng phải có cơ sở khoa học – một trong những nội dung cần thiết để tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa công trình NCKH và SKKN.Điều cần thiết và quan trọng là người làm NCKH phải tuân thủ những nội dung, quy định, yêu cầu và quy trình một cách nghiêm túc (những yêu cầu phải có của cấu trúc một đề tài khoa học). Như vậy, SKKN và NCKH có những điểm tương đồng vì đều mang tính cấu trúc và nội dung được thể hiện bằng văn phong nghị luận nên phải chặt chẽ, lô gíc, mạch lạc, hệ thống… cho dù mức độ cao, thấp có thể khác nhau. Tuy nhiên giữa SKKN và NCKH có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:

– SKKN: Thiên về miêu tả nội dung công việc dựa theo kinh nghiệm cá nhân, theo cách nhìn chủ quan của tác giả nhiều hơn.

– NCKH: Nghiên cứu vấn đề không những chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà còn phải dựa vào thực tế khách quan để điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, NCKH phải mang tính khách quan, không phụ thuộc vào bản thân người nghiên cứu.

– SKKN: Không nhất thiết phải có những mục như lịch sử vấn đề, cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn), tài liệu tham khảo và phụ lục.

– NCKH: nhất thiết phải có những mục như lịch sử vấn đề, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục.

– SKKN: Qua thực tiễn, bằng trải nghiệm bản thân, người viết đúc kết kinh nghiệm nhằm giúp mọi người áp dụng dễ dàng để mang lại hiệu quả tốt hơn.

– NCKH: Bằng nhận thức của bản thân, tác giả có thể làm mới một vấn đề dựa trên những cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) và được thực hiện bằng (những) phương pháp nghiên cứu khoa học.

Tóm lại, NCKH là một loại hoạt động chứa đựng nhiều mạo hiểm, nghiên cứu có thể thành công, cũng có thể phải nếm trải những thất bại. Sự thành công cho ta những giá trị mới, sự thất bại không phải là sự tổn thất mà là sự trả giá của khoa học. NCKH còn chứa đựng những yếu tố mạo hiểm về mặt kinh tế. NCKH khó có thể hoạch định lỗ lãi theo đơn giá, có những thành công thật là vô giá, nhưng cũng có những thất bại thật khó lường. Giá trị của sản phẩm khoa học được quyết định bởi tính thông tin, tính triển vọng, tính ứng dụng và nhu cầu sử dụng của xã hội cũng như tính thực tế của nó. Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp khoa học và tính sáng tạo ca0

Mọi thông tin và giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline: 0941565085

Email: sangkienkinhnghiemvn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *